ચીમન પટેલ- “ચમન”-ગુજરાતી સરસ્વત પરિચય ઉપર્

 

હ્યુસ્ટન ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાનાં સંનિષ્ઠ અને અનુભવી હાસ્ય લેખક અને કવિ શ્રી ચીમન પટેલની નોંધ ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય ઉપર લેવાઇ.

http://sureshbjani.wordpress.com/2007/08/20/chiman-patel/

અભિનંદન! ચીમનભાઇ…

This entry was posted in ચીમન પટેલ, સમાચાર. Bookmark the permalink.

One Response to ચીમન પટેલ- “ચમન”-ગુજરાતી સરસ્વત પરિચય ઉપર્

  1. GREAT TO SEE YOUR FACE TOO CHAMAN
    THANKS TO BHAI SURESH JANI.
    KEEP WRITING AND LET US KEEP SURFING …..

Comments are closed.