સંવિત નો આધાર

જીવન કિતાબનાં કોરા પાને પાને
સુંદર અક્ષરો બનીને સચવાઇ તું

 વહેલી પરોઢનાં સ્વપ્નમાં ગઇ કાલે
મંદીરની આરત પેઠે ઝણઝણી ગઇ તું

કોમળ મીણ સમયનું પીગળી જાશે
કે શમા બની જીંદગીમાં સળગી તું

રહ્યો છે સંવિત એ જ આધારે કે
 નજરે મારી સ્મિત બની ખીલી હતી તું

This entry was posted in તમે એટલે મારું વિશ્વ. Bookmark the permalink.

0 Responses to સંવિત નો આધાર

 1. Avinash Kotak says:

  Sundar kavita…

  BhutkaaLnu sohamNu svapna

 2. Jigna Shah says:

  Kone yad karo chho?

  just kidding…

 3. Akash Amin says:

  mane yaada chhe taaree aa kavita me sheetal ne lakhi hati ane aaje pan te yaad kare chhe..30 varshe pan…

  રહ્યો છે સંવિત (Aakash)એ જ આધારે કે
  નજરે મારી સ્મિત બની ખીલી હતી તું

  ajhaa aavi gayi dost!