કુંભારને ગધેડો…

 93250_10072009

બિચારો થાક્યો પાક્યો ભો..ભો  કરે,
                     કોણ સાંભળે?
સવાર સાંજ એ  વૈતર્યુ કર્યા કરે,
                     કોણ સાંભળે?
“આ-ભાર” ઊચકી, ઊચકી થાકે,
                     કોણ સાંભળે?
“આ-ભાર”  નીચે  ખાસો  દબાયો,
                     કોણ સાંભળે?
આ-ભાર  ઉચકી ઘરડો થયો,
                     કોણ સાંભળે?

પીઠ પર પડ્યા છે  ચાઠા,
                     કોણ સાંભળે?

પગ લથડ્યા, ચક્કર આવ્યા.
                     કોણ સાંભળે?

ભો-પર પડ્યો..પ્રાણ છૂટ્યા,
                     કોણ સાંભળે?

“આ-ભાર”, “આ-ભાર” કહેતા દબાયો!
                    કોણ સાંભળે?

દટાઈ મર્યો ભાઈ…”આ-ભાર” નીચે…
                     કોણ સાંભળે?

(બસ ” આભાર “કહ્યુ એટલે આ ત્રણ અક્ષ્રરમાં વ્યક્તિ એ કરેલા કામની કદર પુરી થાય…”આભાર” કહી એ વ્યક્તિને આ માનવ સમાજ ધણીવાર બસ ભુલીજ જાય છે..ઘણી વ્યક્તિ જીવનનો ભોગ આપી  કુટુંબ, સમાજ, દેશ માટે કાર્ય કરે છે…ત્યારે માત્ર..”આ-ભાર’ પુરતો છે ખરો?..કુભાર કોણ ?ને ગધેડો કોણ ? એ આપ વાંચક નક્કી કરો…)

 

This entry was posted in વિશ્વદીપ બારડ. Bookmark the permalink.

One Response to કુંભારને ગધેડો…

 1. chandravadan says:

  આ-ભાર”, “આ-ભાર” કહેતા દબાયો!
  કોણ સાંભળે?

  દટાઈ મર્યો ભાઈ…”આ-ભાર” નીચે…
  કોણ સાંભળે?
  NICE Twist to the Word BHAR …..Liked it ! Chandravadan Mistry
  Inviting you & Readers to Chandrapukar !
  http://www.chandrapukar.wordpress.com

Comments are closed.