!*!*!*!*! વૃધ્ધાવસ્થા કયાં વિતાવશો ? પરિવાર સાથે કે વૃધ્ધાશ્રમમાં ? !*!*!*!*! (via અરવિંદ અડાલજાનો બ્લોગ)

સામાન્ય રીતે સૌ કોઈ વૃધ્ધત્વ અર્થાત ઘરડાપણાની અવસ્થા મોડી આવે તેવું ઈચ્છ્તા હોય છે. લાંબી ઉમર થતાં વૃધ્ધાવસ્થા અનિવાર્ય રીતે દરેકને આવતી હોવા છતાં મોટા ભાગના લોકો આ અવસ્થા માટે તૈયાર હોતા નથી અથવા મનોમન ધિક્કારતા પણ હોય છે. દરેકને લાંબુ જીવવાની તીવ્ર ઈચ્છા હોય છે પણ કોઈને વૃધ્ધ થવું ગમતું હોતું નથી. જીવનમાં બાળપણ-યુવાની તેમજ ઘડપણ અવસ્થા આવે જ છે. આપણાં દેશમાં આયુષ્ય વધીને સરેરાશ અંદાજે 65 વર્ષનું થયું છે. જ્યારે આ સરેરાશ થોડા વર્ષ પહેલાં માત્ર 45 … Read More

via અરવિંદ અડાલજાનો બ્લોગ

This entry was posted in નિવૃત્તિ વિજ્ઞાન, પ્રેરણાદાયી લેખ્. Bookmark the permalink.