ગુજરાતી નાટકોની વેબ સાઈટ

  જુઓ ઓનલાઈન ગુજરાતી નાટક
 
http://gujnatak.com
 

અથવા                      
<http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post.html>

અમારી દુનિયા તમારી દુનિયા <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6091.html>

અમે બરફ ના પંખી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6208.html>

અલવિદા ડાર્લિંગ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_4834.html>

અભિનય સમ્રાટ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_3814.html>

અઢી અક્ષર પ્રેમ ના <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/gujarati-natak.html>

એક ચતુર નાર <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-ek-chatur-nar.html>

એક મૂરખ ને એવી ટેવ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-ek-murakh-ne-aevi-tev.html>

 
અલ્પવિરામ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_8355.html>

આંખ મીંચોલી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_4176.html>

આ છે આદમખોર <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6179.html>

આવ તારું કરી નાખું <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-aav-taru-kari-nakhu.html>

આપણા જ ઘરમાં નો એન્ટ્રી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_9542.html>

કાકા ની કમાણી પડોશન માં સમાણી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-kaka-ni-kamani-padoshan.html>

કાજળ ઢોળાયું કંકુમાં <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_9814.html>

કાંતિ તોફાને ચડ્યો <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_02.html>

ગ્રહણ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_2352.html>

પત્તા ની જોડ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_5269.html>

હું પૈસા નો પરમેશ્વર <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_9526.html>

વિસામો <http://gujnatak.blogspot..com/2010/03/blog-post_7783.html>

તો કરો શ્રીગણેશ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_1114.html>

બની રહીએ એક મેક ના <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_01.html>

પ્રેમ કરતા પંચર પડ્યું <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_9990.html>

છક્કો મક્કો <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_638.html>

બા એ મારી બાઉન્ડ્રી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6116.html>
છેલ છબીલા <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_7815.html>

મમ્મી ૨૦ ની દીકરી ૪૦ ની <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/1.html>

જલસા કરો જયંતિલાલ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post.html>

બસ કર બકુલા <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_8870.html>

ગોલમાલ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-golmal..html>

ગુજ્જુભાઈ એ ગામ ગજાવ્યું <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-gujjubhai-e-gam-gajavyu.html>

વાત બહાર જાય નહિ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_895.html>

મૂંગા બોલે બહેરા સાંભળે <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-munga-bole-bahera.html>

તોફાની ત્રિપુટી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-sahebji.html>

રંગ છે રાજા <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_9705.html>

બુઢ્ઢા એ મારી સિક્ષ્સર <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6843.html>

બોલ્યા બે બોલ ખુલી ગઈ પોલ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6248.html>

સાહેબજી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_04.html>

સખણા રેજો રાજ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/sakhana-rejo-raj-gujarati-natak.html>

છગન મગન તારા છાપરે લગન <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_9592.html>

છાનું ને છપનું કૈ થાય નહિ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_4613.html>

બા રીટાયર થાય છે. <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_8524.html>

સાસરિયું સોનાની ખાણ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/sasariyu-sona-ni-khan-gujarati-natak.html>
 

ENJOY!!!!

Email Courtsey: Vilas Bhonde

This entry was posted in received E mail, નાટિકા. Bookmark the permalink.

3 Responses to ગુજરાતી નાટકોની વેબ સાઈટ

  1. માહિતિ બદલ આભાર.

  2. Satish Kalaiya says:

    yes,Thank you for information given.Bhartiya Vidhyabhavan, Mumbai ma ketlaq ekanki natako joya che. Gujarati natako no vikas ghano thayo che ane thatoj raheshe, faqt prakshakone time malwo joiye.

  3. ફરી વખત ગુજરાતી નાટક ની વેબ સાઈટ ની માહિતી આપવા બદલ ધન્યવાદ !

Comments are closed.