સહનશીલતા (via )

એક માણસ રોજ એક લુહારના ઘર આગળથી પસાર થતો.રોજ એના કાને એરણ પર પડતા હથોડાનો અવાજ અથડાતો. એક દિવસ કુતૂહલવશ જ એણે લુહારના ઘરમાં નજર કરી તો અંદર તૂટેલા હથોડાનો ઢગલો ખડકાયેલો જોઇને આશ્વર્યચકિત થઈ ગયો.એણે એ લુહારને પૂછ્યું,'આટલા બધા હથોડાની આવી અવદશા કરવા માટે તમારે કેટલી એરણની જરૂર પડી?" લુહાર ખડ-ખડાટ હસવા માંડ્યો ને બોલ્યો,'અરે ભલા માણસ, એરણ તો હજુ પણ એકની એક જ ચાલે છે. બસ એને ટીપતા રહેતા હથોડા તૂટી તૂટીને બદલાતા જાય છે. બે પળ તો પેલો માણસ ચૂપ જ થઈ ગય … Read More

via

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.