અભિગમ (via )

કામ પ્રત્યેનો આપણો અભિગમ કામને હળ્વું કે વજનદાર બનાવે છે.. રોજબરોજનાં રુટિન કામથી કંટાળેલી એક ગ્રુહિણી આજે થોડી ગુસ્સામાં હતી. એના કામનો ખડકલો વધતો જ જતો હતો. અંત જ નહતો આવતો. વળી અકળામણમાં ને ચીડમાં એક પણ કામમાં ભલીવાર નહતો આવતો. એકનું એક કામ બે વાર કરવું પડતું..સમયનો તો કચ્ચરઘાણ વળી જતો હતો. એટલામાં એની કામવાળી આવી ને હસતાં હસતાં સાવરણી પકડીને, લ્હેંકાથી ગીત ગણગણાવતી ચોકસાઇપૂર્વક પોતાનું કામ ફટાફટ આટોપવા માંડી. એને જોઇને ગ્રુહિણીએ સ્વભાવિક રીતે … Read More

via

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to અભિગમ (via )

  1. sneha says:

    thnx…

Comments are closed.