અનુસ્વાર અષ્ટક (via NET-ગુર્જરી)

[ સુંદરમ્ — જન્મશતાબ્દીવર્ષનો આરંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આપણી ભાષાની શુદ્ધતા માટે એમની આ રચના સમયસરની ગણાશે. અભાર, ધવલભાઈ, આ અષ્ટકની યાદ અપાવવા બદલ ! ] [છંદ : હરિગીત.]                            —સુન્દરમ્. હું      બિંદુ   સુંદર  માત   શારદને   લલાટે    ચંદ્ર  શું, મુજને   સદા    યોજો   સમજથી, ચિત્ત  બનશે ઈંદ્ર શું. મુજ સ્થાન ક્યાં,મુજ શી ગતિ જાણી લિયો રસ પ્રેમથી, તો   સજ્જ   બનશો  જ્ઞાનથી,   સૌંદર્યથી   ને   ક્ષેમથી.      1. તો   પ્રથમ   જાણો હુ … Read More

via NET-ગુર્જરી

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.