(6) દીર્ઘ ‘ઊ’ વાળા શબ્દો

અમૂર્તિ

આમૂલ

અંગૂઠો

કસૂર

ઝૂંટાઝૂંટ

અભૂતપૂર્વ

જાગરૂક

ખૂબસૂરત

ન્યૂન

કૂવો

ઊર્ધ્વ

સ્વયંભૂ

આબેહૂબ

કબૂલાત

મશહૂર

આરૂઢ

રૂબરૂ

સમૂહ

સૂર્યાસ્ત

આભૂષણ

ઊહાપોહ

ઊગમસ્રોત

આપસૂઝ

ચૂપચાપ

પરચૂરણ

કસૂરદાર

અવધૂત

ખેડૂત

ઊગમસ્થાન

અવમૂલ્યન

છૂટાછેડા

છૂતઅછૂત

ઊણપ

આબરૂ

સૂનમૂન

ઘૂંઘટ

ધામધૂમ

રજૂઆત

કૂપન

ચકચૂર

બદસૂરત

કાનૂન

મોકૂફ

રૂપાંતર

ઊંચાણ

ભૂપૃષ્ઠ

વર્તણૂંક

ઝરૂખો 


 

This entry was posted in ગુજરાતી વ્યાકરણ પરિચય. Bookmark the permalink.