૧૯૮૩માં પ્રસિધ્ધ થયેલ વાર્તા સંગ્રહની બીજી આવૃત્તિ

Ame paththarma mor kem bolie: GujaraatIvaarta sangrah

 Authored by Vijay Shah

List Price: $15.00

6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm) 
Black & White on White paper
230 pages

ISBN-13: 978-1976257032 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1976257034
BISAC: Family & Relationships / General

 Gujarati Story collection by Vijay Shah

Special Thanks Rameshbhai Tanna

 CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/7559524

This entry was posted in અમે પત્થરનાં મોર કેમ, વિજય શાહ, સાહિત્ય જગત, સાહિત્ય સમાચાર. Bookmark the permalink.