અભ્યાસક્ર્મમાંગુજરાતી ભાષા ફરજિયાત કરવાનો સમય પાકી ગયો છે -વિજય રૂપાણી

gujaraatnewsline.ca maa samaachaar

અભિનંદન વિજયભાઈ!

માતૃભાષાને નબળી કહેનારાઓને જડબાતોડ જવાબ આપવા બદલ…

This entry was posted in surfing from web, અન્ય. Bookmark the permalink.

Thanks for Inspiring me by your gracefull visit