ગુજરાતી બ્લોગને એક તાંતણે સાંકળતી કડી-નેટજગત

http://netjagat.wordpress.com/list-as-per-the-name-of-blog/ 

http://netjagat.wordpress.com/list-of-bloggers-alphabetically/

2 Responses to ગુજરાતી બ્લોગને એક તાંતણે સાંકળતી કડી-નેટજગત

 1. Ken says:

  You have done a nice job bringing Gujarati blogs together and I would like to be a part of that.
  Together we should try to make Gujarati language a National Script.
  Please add my blog to your list.
  Thanks.

  ચાલો સાથે પ્રયત્ન કરીએ ગુજરાતીને રાષ્ટ્રલિપિ બનાવવાનો……
  http://kenpatel.wordpress.com/

 2. kantipatel says:

  Gujaratine Balako bhulina jay Home speech banaviye topan Saru
  Kanti patel
  Sugamsangeet.net

Thanks for Inspiring me by your gracefull visit